Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at du som medlem skal få de beste fordelene og tilbudene.

Fordeler

Forsikring

Som medlem får du Storebrands beste pris på forsikringer for deg og dine.  

Les mer om medlemsforsikringene og finn kontaktinformasjon til din forenings forsikringskontor her.

Hvis du er med i Tekna eller Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, har din forening et forsikringssamarbeid med Gjensidige Forsikring, som du får mer informasjon om ved å klikke på foreningsnavnet.

Viktig å vite

  • For å få riktig medlemspris bør du bestille forsikringene via lenkene på denne siden.
  • Kontakt forsikringskontoret for din forening dersom du har spørsmål.

Bank

Gjennom avtalen som er inngått med Danske Bank vil du til enhver tid ha en av markedets beste lånerenter. Bankavtalen er oppdatert med nye betingelser fra 1. januar 2019.

Finn mer informasjon om banktilbudet og flytt boliglånet ditt til gunstige medlemsbetingelser ved å gå inn på Danske Banks nettsider.

Om oss

Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 12 av 13 foreninger i Akademikerne.

Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av over 180.000 medlemmer.

Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene. 

Den store oppslutningen om foreningenes bank- og forsikringsavtaler gjør oppfølgingen av disse avtalene viktige.

Andre fordelsavtaler vil komme.