Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at du som medlem skal få de beste fordelene og tilbudene.

Om oss

Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 12 av 13 foreninger i Akademikerne.

Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av over 200.000 medlemmer.

Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene.

Den store oppslutningen om foreningenes bank- og forsikringsavtaler gjør oppfølgingen av disse avtalene viktige.

Andre fordelsavtaler vil komme.