Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at foreningenes ca. 215.000 medlemmer skal få fordelaktige tilbud.

Om oss

Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 12 av 13 foreninger i Akademikerne.

Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av ca. 210.000 medlemmer.

Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene.