Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 11 foreninger i Akademikerne og jobber for at foreningenes 205.000 medlemmer skal ha markedets beste avtaler.

Om oss

Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 11 av 13 foreninger i Akademikerne.

Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av 205 000 medlemmer.

Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene.