Akademikeravtalen bytter bank

Akademikerne Pluss arbeider for å sikre gode medlemsfordeler til fagforeningermedlemmer. Bank er en av vår viktigste medlemsfordel og nå bytter vi fra Danske Bank til Handelsbanken. 

Sist oppdatert for 4 dager siden
Svar på noen spørsmål, slik at vi kan gi deg et bedre banktilbud. Det tar kun 3 minutter.
Informasjonen du oppgir blir lagret uten videre personopplysninger. Svarene er anonyme. Aggregerte tall fra spørreundersøkelsen kan deles tredjeparter.
Hva er viktig for deg når du velger bank, grader viktighet.

Akademikerne Pluss bytter til Handelsbanken 1. januar 2024

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.

Medlemmer blir ikke automatisk flyttet over, men kan benytte seg nye medlemsfordeler i Handelsbanken etter årsskiftet. Mer informasjon om hvordan bytte kommer. 


Handelsbanken inn

Valget ble tatt på grunnlag av Handelsbankens evne til å tilby konkurransedyktige priser og kundeservice. Banken har allerede i en årrekke hatt en høy kundetilfredshet. 

Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2024. Detaljer om rentesatser og andre betingelser blir annonsert nærmere bankbyttet.

Hva skjer nå?

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. For medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer. 

Handelsbanken er leverandøren av Akademikeravtalen fra og med 1. januar 2024. Vi er godt fornøyd med valget og ser frem til et mangeårig samarbeid.

Handelsbanken i tall 

 • Handelsbanken er 175 år, har vært 35 år i Norge. Banken har rundt 11.000 ansatte totalt, 850 i Norge.
 • Handelsbanken Norge har 41 bankkontorer (38 fra januar 2024) – og de aller fleste har dermed et Handelsbanken-kontor i nærheten.
 • Handelsbanken er Norges fjerde største bank, Norges tredje største bedriftsbank, og Norges nest største på næringseiendom. I bedriftsmarkedet er markedsandelen 8 prosent (målt på utlån), mens den i privatmarkedet er 3 prosent. I privatmarkedet er Handelsbanken dermed en utfordrer med en offensiv vekststrategi. Totale utlån er vel 300 milliarder kroner i Norge.

Handelsbanken har en unik modell 

Handelsbanken er en sterk verdidrevet virksomhet med en unik og anerkjent forretningsmodell, hvor fornøyde kunder er bærebjelken.

I Handelsbanken skal fornøyde kunder styre. Derfor ligger det i ryggmargen på medarbeidere i Handelsbanken at det er kundens langsiktige beste som gjelder. Dette gjelder blant annet rådgivning. For å sikre at det ikke er noe som forstyrrer god rådgivning, har banken tatt bort bonusordninger, budsjetter og individuelle salgsmål. For å skape en best mulig kundeopplevelse, er banken også desentralisert: Den som snakker med kunden skal ha myndighet til å ta beslutninger.

Banken er også langsiktig. Dette innebærer at banken har lav risikotoleranse. Dette har medført at Handelsbanken gjennom år har hatt langt lavere tap enn andre banker – og dermed har klart seg selv uten støtte fra myndigheter eller sentralbanker.

Kundetilfredshet: Handelsbanken har svært fornøyde kunder 

Handelsbanken har mer fornøyde kunder enn andre banker – og havner år etter år helt i toppen på rangeringer som Norsk Kundebarometer og EPSI. I 2023 scorer Handelsbanken høyest blant bankene sammenlagt.

Ranger av norske banker basert på kundetilfredshet. Utført av EPSI. Handelsbanken scorer høyest sammenlagt på tvers av kategoriene bedrift og privat.

Handelsbanken er nr. 2 på kundetilfredshet av bankene i Norsk Kundebarometer (2023). Handelsbanken er nr. 2 av bankene – og nr. 18 av 159 tilbydere av ulike tjenester til det norske markedet.

BankKundetilfredshet
Sbanken84.8
Handelsbanken79.8
Eika75.9
Sparebank 174.3
Nordea73.1
Danske Bank69.9
DNB65.5

Les mer om resultatene her: Norsk Kundebarometer 2023: Handelsbanken styrker posisjonen og har noen av landets mest fornøyde bankkunder – Magasinet | Handelsbanken 

Vår vurdering

Akademikeravtalen er en prispresser

Akademikerne Pluss sin bankavtale, kjent som Akademikeravtalen, har siden start i 2015 hatt stor påvirkning på bankmarkedet i Norge. Akademikeravtalen har bred anerkjennelse som den avtalen som har gått foran og presset prisene på boliglån. I nyere tid har andre foreningstilbud og nye betjeningskonsepter rettet mot nisjer i markedet ført til økt konkurranse, til glede for alle bankkunder. Akademikermedlemmene er fortsatt den mest attraktive kundegruppen i markedet.

Akademikerne Pluss har gjennomført en bredt anlagt anbudsprosess der det har vært dialog med alle de relevante tilbydere i det norske bankmarkedet. Valget falt til slutt på Handelsbanken, som hadde det tilbudet som best matchet våre kriterier. I tillegg ble vi imponert over bankens rendyrkede kundeorienterte kultur, som i mange år har ført til svært tilfredse kunder, og ikke minst deres betydelige satsning på utvikling et selvbetjent banktilbud, som banken supplerer med dedikert personlig rådgivning.

 

Vurderingskriterier

Følgende kriterier er vektlagt i en ny bankavtale:

 • Forutsigbarhet om konkurransedyktig pris
 • Prisvinnende kundeservice
 • Ny og moderne digital infrastruktur som sikrer kort behandlingstid
 • Bankens holdning til samfunnsansvarlighet og bærekraft
 • Et godt tilbud til næringsdrivende


Akademikerne Pluss har medvirket til utviklingen av den nye digitale og selvbetjente banken, og det vil gi spesielt tilpasset kundereise for medlemmene i foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss. Medlemmer vil kunne ta dette tilbudet i bruk 1. januar 2024, og vil da kunne glede seg over en effektiv bank som også tilbyr personlig rådgivning.

Ofte stilte spørsmål

Vi har forsøkt å samle de vanligste spørsmålene. Du kan i tillegg lese på Danske Banks hjemmesider om hva deres uttreden av det norske privatmarkedet innebærer. Handelsbanken svarer også på spørsmål på sin side.

Fastrentelån

Fastrenteavtalen løper som normalt. Du har inngått avtalen med Danske Bank, og vilkårene vil derfor løpe videre på uendrede vilkår. Det er nå bekreftet av Danske Bank at fastrentelån overføres til Nordea, som kjøper av Danske Banks personkunder. Handelsbanken vil ikke kunne overta et eksisterende fastrentelån fra Danske Bank.

Ønsker du nytt fastrentelån i Handelsbanken, kan du derimot betale tilbake fastrentelånet og starte en ny fastrenteavtale. Hvis renta har gått opp siden avtalen startet, kan du ha krav på en underkurs. Hvis du vil bytte til et nytt lån i Handelsbanken, kan underkursen bli trukket fra det nye lånet. Kontakt Danske Bank for å høre om du har krav på underkurs og eventuelt hva denne blir. Les mer om hva Danske Bank skriver om over- og underkurs her.

Nei, men du kan nedbetale ditt eksisterende fastrentelån til overkurs/underkurs og inngå en ny fastrenteavtale. 

Les mer om overkurs/underkurs hos danske bank.

Hvis du ønsker å avslutte fastrentelånet ditt tidlig eller betale det ned raskere enn planlagt, vil det bli beregnet en over- eller underkurs.

 • Overkurs skjer når renten for et nytt fastrentelån er lavere enn renten på ditt lån.
 • Underkurs skjer når renten for et nytt fastrentelån er høyere enn renten på ditt lån.

 

La oss si at du har et 10-årig fastrentelån, og etter 5 år vil du avslutte det. Da vil banken se på renten for et nytt 5-årig fastrentelån for å beregne over- eller underkurs. Hvis det ikke finnes et fastrentelån som matcher gjenstående tid på ditt lån, vil banken ta en gjennomsnittlig rente basert på lånene som er nærmest i tid.

Generelle spørsmål

Nei. Akademikeravtalen flyttes 1. januar fra Danske bank til Handelsbanken. Medlemmer som videre ønsker å benytte seg av medlemsfordeler må bytte bank. Vi skal gjøre bankbyttet så enkelt som mulig, men det skjer ikke automatisk. Medlemmet må selv bytte bank. 

Handelsbanken leverte det beste tilbudet. Ved å bytte leverandør av banktjenester, sikrer vi at medlemmene får blant markedets beste betingelser på banktjenester også i fremtiden.

Ja, du står fritt til å velge hvilke bank du ønsker å benytte. Frem til 1. januar 2024 er det med Danske Bank vi har avtale om medlemsfordeler. Medlemsbetingelsene i Handelsbanken trår ikke i kraft før 1. januar 2024. Du kan selvfølgelig høre med Handelsbanken hvilke betingelser de kan gi deg i dag, men det er ingenting Akademikerne Pluss kan garantere for. 

Det er verdt å merke seg at Handelsbankens nye digitale infrastruktur ikke enda er implementert, men er lovet å være på plass i slutten av året, før avtalen vår med Handelsbanken trer i kraft. 

Akademikerne Pluss forhandler bankavtale på vegne av ca. 105.000 medlemmer i:

 • Legeforeningen,
 • Tannlegeforeningen,
 • Psykologforeningen,
 • Samfunnsviterne,
 • Samfunnsøkonomene,
 • Veterinærforeningen,
 • Naturviterne,
 • Norsk Lektorlag,
 • Arkitektenes fagforbund (AFAG),
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL).

Den eksisterende avtalen med Danske Bank vil gjelde uendret frem til og med 31. desember 2023. 1. januar 2024 vil den nye avtalen med Handelsbanken tre i kraft, og alle de nye medlemsfordelene hos Handelsbanken vil være tilgjengelige fra og med denne datoen. Medlemmer vil få løpende informasjon og trenger ikke å foreta seg noe før en eventuell overgang til Handelsbanken når dette er tilgjengelig 1. januar 2024. 

Etter en lengre prosess med anbud og forhandlinger, stod Handelsbanken igjen med det beste tilbudet til medlemmene. Viktigst er:

 • Konkurransedyktige medlemsbetingelser,
 • Handelsbankens prisvinnende kundeservice
 • Effektive digitale løsninger som muliggjør selvbetjening
 • Bankens arbeid og holdninger på bærekraftsområdet
 • At banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende


Innen avtalen trer i kraft 1. januar 2024 vil Handelsbanken lansere den nye, effektive nett- og mobilbanken.

Bærekraft, samfunnsansvar og innsats mot klimaendringer har vært viktige parametere i vurderingen av banktilbyderne. Vi oppfatter Handelsbanken som en ansvarlig og ambisiøs aktør når det gjelder bærekraft. Handelsbanken har en tydelig bærekraftstrategi. Handelsbanken oppfattes av kundene som Norges tredje mest bærekraftige virksomhet på tvers av bransje, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2023. Banken har riktignok ligget lavt rangert i den årvisse Etisk Bankguide. Vår vurdering er at den målingen ikke gir et fullverdig bilde av bankens arbeid og holdninger på dette området. Foreningene og Akademikerne Pluss vil, som overfor alle leverandører, være en pådriver for kontinuerlig fokus og forbedring på bærekraftområdet.

Hva den konkrete renten blir avhenger av hvilket nivå markedsrenten ligger på når den nye avtalen trer i kraft. De konkrete vilkårene for avtalen med Handelsbanken vil bli presentert nærmere nyttår.

Frem til 31. desember 2023 er Akademikeravtalen hos Danske Bank og det er der du har medlemsfordel. Når den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil du enkelt og raskt kunne flytte boliglånet ditt til Handelsbanken. Søknader om lån og finansieringsbevis vil kunne behandles i løpet av minutter i de fleste tilfeller med Handelsbankens nye, digitale selvbetjeningsløsning. Ønsker du i stedet personlig rådgivning, vil det også være tilgjengelig.  

Avtalen med Handelsbanken trer først i kraft 1. januar 2024. Frem til det er medlemstilbudet hos Danske Bank.

Det kommer mer informasjon om hvordan benytte seg av tilbudet ifbm. at avtalen trer i kraft. 

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024, som er datoen avtalen trer i kraft. Frem til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter å operere som normalt og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank frem til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Dersom medlemmet er kunde, kan også ektefelle/samboer benytte tilbudet.

Foreningen har gjennom Akademikerne Pluss hatt pågående anbudsprosess med forhandlinger i lang tid, og det har følgelig ingen sammenheng med Danske Bank sin beslutning.

Du kan lese mer om Danske Banks uttreden av personmarkedet på Danske Banks hjemmesider

Akademikerne Pluss kan ikke garantere for vilkårene i ditt kundeforhold med Danske Bank etter avtalens utløp 31.12.2023. Frem til denne datoen vil medlemsfordelen du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss være gjeldende.

Det tar lang tid fra en kjøper er på plass til en faktisk overtakelse av Danske Bank sin private portefølje. Før det skjer, må det godkjennes av myndighetene.

Ingen kunder trenger å foreta seg noe. Danske Bank har forsikret om at kundeforholdet vil opprettholdes i lang tid framover. Medlemsfordelen du har i Danske Bank vil fortsette å gjelde frem til avtalen utløper 31.12.2023.

Andre fordeler

Du får en av markedets aller beste lånerenter gjennom avtalen med Danske Bank - Boliglån fra 4,79% nom. rente
Som medlem får du svært gode priser på forsikringer for deg og dine.
En av markedets beste måter å spare tusenvis ved kjøp eller leasing av nybil.
Andre tilbud og rabatter forhandlet frem av Akademikerne Pluss

Gi tilbakemelding