Illustrasjonsfoto for advokathjelp: Kvinne utendørs smiler mot kamera.

Advokatens erfaringer – Slik bruker akademikere advokathjelp

Mange av oss vil oppleve å komme i en situasjon der råd og bistand fra noen som kjenner lovverket kan være nyttig. Saker som arv, skatt, kontraktinngåelser og kjøp/salg av bolig er eksempler på situasjoner hvor allmennkunnskapen ikke helt strekker til. For snart et år siden inngikk vi en avtale om medlemsfordel på privatjuridisk advokathjelp med Advokatfirmaet Nova, som ser at visse situasjoner går igjen når medlemmer tar kontakt. Vi har tatt en prat med Advokatfirmaet Nova for å høre om deres erfaringer av samarbeidet så langt.

Bakgrunn for medlemsfordelen

Akademikerne Pluss forvalter medlemsfordeler på vegne av ti fagforeninger tilknyttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Selv om disse ti fagforeningene dekker et stort spenn av yrkesgrupper, er det noen likheter blant akademikere. Blant annet har akademikere ofte høy inntekt, driver egen virksomhet, har flere boliger/fritidsboliger (med eller uten leieinntekter). Dette, ser Advokatfirmaet Nova, er problemstillinger som går igjen når medlemmer tar kontakt for advokathjelp hos deres advokater og -fullmektiger.

– Nå har avtalen løpt i snart et år, og noen saksområder har begynt å peke seg ut, sier Espen Auberg, partner og advokat i Advokatfirmaet Nova. – For det første dreier mange av henvendelsene fra medlemmene seg om fast eiendom. For de fleste vil en stor del av private verdier være knyttet til bolig eller hytte. Fast eiendom er et stort fagfelt som favner bredt, men mange av sakene vi behandler er tvister. Tvistene kan være knyttet til kjøp av en ny eller brukt bolig eller hytte, tvister med borettslag eller sameier, tvister om husleie eller tvister med håndverkere.

Videre forteller Auberg at familierett utgjør en forholdsvis stor del av henvendelsene fra medlemmene. – Der bistår vi mye i forbindelse med pågående samlivsforhold og ved samlivsbrudd. Også innen arverett ser vi at det er et stort behov for bistand for medlemmene, både når det gjelder arveoppgjør, men også i forbindelse med opprettelse av testament og fremtidsfullmakt.

Mange akademikere driver egen praksis

– Selv om tilbudet i utgangspunktet kun dekker medlemmer som privatpersoner omfattes også selskaper som fullt ut eies av medlemmene. Dette kan være aktuelt for eksempelvis leger eller tannleger som har opprettet selskaper som drifter lege- eller tannlegevirksomheten. I slike tilfeller bistår vi med forretningsjuridisk bistand, herunder aksjonæravtaler, etablering av selskaper og rådgivning knyttet til gjennomføring av generasjonsskifte, avslutter Auberg.

Dette er sakene flest medlemmer trenger advokathjelp til:

  • Reklamasjon og oppfølging mot selger og selgers forsikringsselskap etter at det er oppdaget mangler ved kjøp av bolig.
  • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt enten for medlem selv eller for medlemmers ektefelle eller foreldre.
  • Oppfølging mot bilselger etter kjøp av bil, krav om prisavslag eller heving.
  • Opprettelse av selskap for medlemmer som utøver samme yrke i samme lokaler.
  • Utarbeidelse av samboerkontrakt, gjerne i forbindelse med kjøp av bolig.

Dette er medlemsfordelen

Samarbeidet med Advokatfirmaet Nova gir deg som medlem hele tre timers gratis advokathjelp innen privatrettslige områder. Formålet med tre timer gratis rådgivning er for at du skal kunne få løst problemstillingen din innenfor gratistilbudet. Skulle du derimot trenge mer tid til å få saken din løst, tilbyr Advokatfirmaet Nova en rabattert medlemspris på 1400 kr eks. mva.

Trenger du bistand i saker som omhandler jobb, arbeidssituasjon og/eller arbeidsgiver? Da har fagforeningen din egne ordninger på plass for arbeidsrettslig bistand. Ta derfor kontakt med fagforeningen din for arbeidsrettslig advokathjelp.

Ønsker du å lære mer?

Nedenfor har vi samlet et knippe artikler om de vanligste sakene Advokatfirmaet Nova får i innboksen sin.

Kjøpere oppdager ofte feil og mangler ved bruktboligen de har kjøpt. Hvor raskt må du som kjøper reagere, og hva må en reklamasjon inneholde?
Gjennom Akademikerne Pluss har du tre timer gratis rådgivning hos Advokatfirmaet Nova - Ta grep om fremtiden med en fremtidsfullmakt.
Feil og mangler ved oppføring av ny bolig kan få store konsekvenser for deg som kjøper. Finn ut hva du har krav på ved mangler ved ny bolig.

Gi tilbakemelding