Tre dresskledde advokater fra Advokatfirmaet Nova i engasjerende samtale mens de går langs en vegg med horisontale trepaneler.

Gratis advokat

Gjennom fagforeningen din har du som vanlig gratis advokat til hjelp og rådgivning innenfor arbeidsrettslige saker. Nå har vi utvidet tilbudet til å gjelde de aller fleste andre områder, hvor du får gratis skriftlig og muntlig rådgivning i tre timer.

Advokatfirmaet Nova som partner

Gjennom Akademikerne Pluss er det inngått en avtale med Advokatfirmaet Nova, et Oslo-basert og mellomstort advokatfirma som jobber med et bredt spekter av juridiske områder. Du får nå tre timer gratis rådgivning per år og du velger selv hvilken form; fysisk møte, telefon og/eller skriftlig. Utover de tre gratis rådgivningstimene, får du rabattert medlemspris på 1400 kr eks. mva. per time.

Ingenting er gratis – Eller?

Jo, faktisk! Dette medlemstilbudet er finansiert gjennom fordelsprogrammet Akademikerne Pluss, og derfor helt gratis for deg som medlem. Ingen skjulte kostnader bakt inn i kontingenten eller annen regning. Medlemstilbudet gjelder for alle medlemmer av fagforeninger som har samarbeidsavtale med Storebrand gjennom Akademikerne Pluss. Du trenger derimot ikke å være Storebrandkunde for å benytte deg av dette gratistilbudet.

Fagforeninger som har dette gratistilbudet:

  • Legeforeningen
  • Tannlegeforeningen
  • Psykologforeningen
  • Samfunnsviterne*
  • Samfunnsøkonomene
  • Veterinærforeningen
  • Naturviterne*
  • Norsk Lektorlag
  • Arkitektenes fagforbund (AFAG)

*Har dette tilbudet fra januar 2024. Frem til årsskiftet har disse foreningene avtale med Lippestad.

Bredt spekter av fagområder

Advokatene og advokatfullmektigene i Advokatfirmaet Nova har bred kompetanse og kan bistå innen de fleste fagområder som reguleres av norsk lov og behandles av norske domstoler. Utenom arbeidsrett, forsvar i straffesaker, oppdrag som bistandsadvokat, samt eiendomsmegling eller annen form for bistand som krever særskilt sertifisering, kan Advokatfirmaet Nova bistå med det meste; være seg samboerkontrakt, arveoppgjør eller tvister med håndverkere.

Slik går du frem

Ved å fylle ut et enkelt kontaktskjema (obs! krever Vipps-verifisering), blir du kontaktet av en av Novas dyktige advokater eller advokatfullmektiger som har kompetanse innen rettsområdet du ønsker bistand til. Den videre kommunikasjonen vil deretter være mellom deg og advokaten eller advokatfullmektigen. Dersom det er behov for bistand utover de tre inkluderte timene vil det inngås en egen avtale mellom medlemmet og Nova om dette, til en rabattert timepris.

Kontaktskjema for gratis advokat finner du her:
Akademikerne Pluss | Juridiske tjenester

Ofte stilte spørsmål om gratis advokathjelp

Alle medlemmer av fagforeninger som har et samarbeid med Storebrand gjennom Akademikerne Pluss (Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag og Arkitektenes fagforbund (AFAG)) kan benytte seg av denne medlemsfordelen. Du trenger ikke å være kunde hos Storebrand for å benytte deg av tilbudet hos Advokatfirmaet Nova.

Advokatfirmaet Nova har bred kompetanse og kan bistå medlemmene innen de fleste fagområder. Fagområder som faller utenfor er arbeidsrett (som tilbys av fagforeningene), forsvar i straffesaker, oppdrag som bistandsadvokat, samt eiendomsmegling eller annen form for bistand som krever særskilt sertifisering. Utover bistand til medlemmer som privatpersoner tilbys også bistand til selskaper som fullt ut eies av medlemmene.

Du kan enkelt bestille en avtale med Advokatfirmaet Nova ved hjelp av kontaktskjemaet på denne siden:

Akademikerne Pluss – Privatjuridisk rådgivning.

Etter at kontaktskjemaet er sendt inn vil du kontaktes av Advokatfirmaet Nova, og en advokat eller advokatfullmektig som har kompetanse innen rettsområdet du ønsker bistand til vil deretter ta kontakt. Den videre kommunikasjonen vil deretter være mellom det enkelte medlemmet og advokaten eller advokatfullmektigen. Dersom det er behov for bistand utover de tre inkluderte timene vil det inngås en egen avtale mellom medlemmet og Nova om dette, til en rabattert timepris.

De tre inkluderte timene kan brukes i løpet av et kalenderår, og resettes 1. januar hvert år. Disse timene kan fordeles på flere saker. Det er ingen begrensning på bruk av rabatterte timepriser utover de tre inkluderte timene.

Den advokaten eller advokatfullmektigen som du vil være i kontakt med under behandlingen av saken vil ha oversikt over hvor mye tid som er brukt, og vil opplyse deg om dette hvis du ønsker det.

Arbeidsrett (som tilbys av fagforeningene), forsvar i straffesaker, oppdrag som bistandsadvokat, samt eiendomsmegling eller annen form for bistand som krever særskilt sertifisering er ikke omfattet av medlemsfordelen.

Etter lengre prosess med flere tilbydere, var det Advokatfirmaet Nova som leverte det beste tilbudet til medlemmene. Advokatfirmaet Nova har advokater og advokatfullmektiger med bred erfaring og kompetanse, slik at de kan bistå innen mange ulike fagområder.

Nova vil i utgangspunktet velge en advokat som har kompetanse innen det rettsområdet du ønsker bistand.

Dersom du har ønske om en spesiell advokat kan du uttrykke ønske om det tidlig i prosessen, og Nova vil legge vekt på dette ved tildelingen.

Normalt vil du motta svar fra Nova innen to virkedager.

Ja, alle oppdrag er konfidensielle og følger regler for god advokatskikk.

Din tilbakemelding er alltid velkommen til post(a)akademikernepluss.no

Ta gjerne kontakt med Nova dersom du ikke er fornøyd med advokatens tjenester, og Nova vil sammen med medlemmet vurdere om det f.eks. er hensiktsmessig å bytte advokat.

Nei. Fagforeningen din kan se antall medlemmer som har benyttet seg av tilbudet om privatjuridisk bistand, og hvilket fagfelt, men har ikke mulighet til å koble dette til et spesifikt medlemsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere deg.

Nei. Akademikerne Pluss lagrer kun opplysninger om hvor mange som bruker tilbudet om privatjuridisk bistand, og hvilket fagfelt, men har ikke mulighet til å koble dette til et spesifikt medlemsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere deg.

Andre fordeler

Du får en av markedets aller beste lånerenter gjennom avtalen med Handelsbanken
PC/Mac-forsikring er inkludert for alle studentmedlemmer i foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.
En av markedets beste måter å spare tusenvis ved kjøp eller leasing av nybil.
Enklere, billigere og bedre.

Gi tilbakemelding