Danske Bank ut av det norske privatmarkedet

Danske bank meldte 7. juni 2023 en strategisk endring, som innebærer å trekke seg fra det norske privatmarkedet gjennom et mulig salg av virksomheten. Du som medlem trenger ikke å foreta deg noe på nåværende tidspunkt.  

Sist oppdatert for 1 år siden
Danske Bank-logo

7. juni ble det kjent at Danske Bank ønsker å gå ut av det norske privatmarkedet og jobber nå med å selge virksomheten.

Akademikerne Pluss forhandler bankavtale på vegne av ca 105.000 medlemmer i:

  • Legeforeningen,
  • Tannlegeforeningen,
  • Psykologforeningen,
  • Samfunnsviterne
  • Samfunnsøkonomene,
  • Veterinærforeningen,
  • Naturviterne,
  • Norsk Lektorlag,
  • Arkitektenes fagforbund (AFAG)
  • Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL).

Banktilbudet i Danske Bank har sikret disse medlemmene konkurransedyktige betingelser siden 2015, og er derfor et viktig medlemstilbud for nevnte foreninger.

I forbindelse med nyheten fra Danske Bank er det viktig å forsikre om at medlemmene vil ha et konkurransedyktig tilbud uavhengig av nyheten fra Danske Bank. Akademikerne Pluss følger markedet tett fortløpende, og er i forhandlinger om en konkurransedyktig og god bankavtale for fremtiden. Budskapet er det samme som før – den forening medlemmet er tilsluttet sørger for et attraktivt og godt banktilbud for sine medlemmer, så medlemmet skal slippe å måtte forhandle med banken selv.

Medlemmer behøver ikke å forta seg noe på gjellende tidspunkt. Mer informasjon om det fremtidige banktilbudet kommer snart.

Strategisk endring

Danske Bank kunngjorde 7. juni 2023 at de planlegger å trekke seg fra privatkunde-markedet i Norge. Dette er en del av deres nye strategi, som kalles ‘Forward ’28’. De ønsker å konsentrere seg mer om virksomhets-, store bedrifts- og institusjonelle kunder, som de mener har større potensial for lønnsomhet og vekst.

Danske Bank mener at det ville kreve betydelige investeringer for å forbedre sin posisjon og lønnsomhet ytterligere i det norske markedet. Derfor har de i stedet startet en prosess for å finne en ny eier for sin norske privatkunde-virksomhet.

Danske Bank har lovet å holde markedet oppdatert, og vi kan forvente en mer informasjon fra banken om dette den 21. juli 2023 i forbindelse med deres kvartalsrapport for andre kvartal. Inntil da har de forsikret at de vil fortsette å betjene sine norske privatkunder som vanlig – medlemsfordeler består.

Hva betyr dette for medlemmer?

På kort sikt skjer det ingen endringer i samarbeidet mellom Akademikerne og Danske Bank. Akademikerne har vært, og er fortsatt, en viktig partner for Danske Bank. Avtalen som løper, gjelder uavhengig av dagens melding. 

Når og hva eventuelle endringer blir er enda for tidlig å si noe om. Typisk tar denne type prosesser lang tid, og du som medlem vil få løpende informasjon om hvordan dette eventuelt påvirker deg.

Spørsmål og svar

På kort sikt skjer det ingen endringer i samarbeidet mellom Akademikerne og Danske Bank. Akademikerne har vært, og er fortsatt, en viktig partner for Danske Bank. Avtalen som løper, gjelder uavhengig av dagens melding. 

Medlemmer behøver ikke å foreta seg noe på nåværende tidspunkt.

Nei, du trenger ikke foreta deg noe. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Vår viktigste prioritet er å ivareta gode betingelser for medlemmer og det skal vi fortsette med. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Danske Bank kommer med mer informasjon 21. juli 2023 om hva som skjer på deres side. Vi i Akademikerne Pluss og foreningen din vil holde deg forløpende informert om eventuelle endringer.

Du som kunde behøver ikke å foreta deg noe på nåværende tidspunkt.

Fastrenteavtalen løper som normalt. Du har inngått avtalen med Danske Bank, og vilkårene vil derfor løpe videre på uendrede vilkår. En eventuell transaksjon vil ikke medføre endringer i din låneavtale med banken, den vil fortsatt gjelde, men med en annen bank som långiver. For fastrentelån betyr dette at en evt. kjøper må videreføre fastrenten i tråd med låneavtalen.

Det samme gjelder om du er kunde med medlemskap i Akademikerne Pluss og har fastrenteavtale. Du har inngått avtalen med Danske Bank, og vilkårene vil derfor løpe videre på uendrede vilkår.

Det er nå bekreftet av Danske Bank at eksisterende fastrentelån overføres til Nordea, som kjøper av Danske Banks privatportefølje.

Dette er for tidlig å si noe om. Mer informasjon kommer 21. juli i forbindelse med bankens rapportering av andre kvartal. 

Det er høyeste prioritet hos oss i Akademikerne Pluss å ivareta gode medlemsfordeler og bank er intet unntak. Vi skal fortsette å sørge for gode bankbetingelser for medlemmer.

Danske Bank har kun informert om et mulig salg av den norske virksomheten. Du som medlem vil bli informert i god tid før eventuelle endringer i bankavtalen skulle inntre.

Du behøver derfor ikke å foreta deg noe på nåværende tidspunkt. 

På nåværende tidspunkt er det ingen endringer i avtalen og banken betjener kunder som normalt. Betingelser og tilbudet består. 

Du som medlem kan trygt fortsette å bruke banken slik som før. Kunder trenger ikke å foreta seg noe. 

Det er ikke foretatt noen endringer hos banken. Ting fungerer derfor slik som før. Medlemmer vil få informasjon i god tid før eventuelle endringer i banktilbudet. 

Du kan kontakte banken som vanlig og dersom du har avtalemessige spørsmål kan du kontakte oss på post@akademikernepluss.no

 

Nei, salg av personmarkedet påvirker ikke dine priser. Ved prisendringer gjelder vanlig varslingsfrist på 8 uker.

Gi tilbakemelding