Pensjon og fond

Enklere, billigere og bedre

Kron logo


Avtalen med Kron gir tilgang til enkel og rimelig pensjons- og fondssparing for deg som medlem. Tilbudet er relevant for alle som sparer i fond eller til pensjon, enten gjennom arbeidsgiver eller på egen hånd.

Vi lever lenger enn før. Tidligere hadde det ingenting å si for pensjonens størrelse. Staten og arbeidsgiver betalte regningen. Nå er det endret, og du må selv planlegge hvor mye du trenger å ha spart opp for å få nok pensjon. Hvis ikke du gjør noe, vil pensjonen være lavere eller du må jobbe lenger enn vi måtte tidligere. Det blir derfor viktig å ta best mulig vare på oppsparte pensjonsmidler og kanskje spare noe i tillegg selv. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet om dette, fordi vi mener at alle må ta grep om sin egen pensjonsplanlegging, og ikke overlate det til staten og arbeidsgivere. Et godt og lettfattelig tilbud kan bidra til økt pensjon, i tillegg til egen sparing, naturligvis.

Aktuelt - pensjonssparing hos arbeidsgivere samles på Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto ble innført 1.1. 2021. Har du innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver, flyttes oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold med tilsvarende ordning til den ordningen din arbeidsgiver har avtale med. Selve flyttingen skjer i løpet av 2021, med mindre du reserverer deg, eller selv aktivt flytter pensjonskapitalen til den du selv ønsker å benytte til forvaltningen av din pensjonskapital. Offentlig ansatte, privat ansatte med ytelsespensjon og hybridpensjon får ikke egen pensjonskonto. Eventuelt oppspart kapital fra tidligere innskuddsordninger (pensjonskapitalbevis) kan likevel flyttes til den leverandøren du ønsker. For mange innebærer det betydelig lavere kostnader enn tidligere.

Egen pensjonskonto er en stor pensjonsnyhet, fordi det gir bedre oversikt, billigere og bedre løsninger og derved mulighet for høyere pensjon.

En annen viktig nyhet er at du nå får mulighet til å velge selv hvor du vil ha den arbeidsgiveroppsparte pensjonskapitalen din. Du beholder fortsatt ev. uførepensjon og andre pensjonselementer hos arbeidsgiver, men selve sparingen kan flyttes slik at du kan få best mulig grep om pensjonssparingen.

Kron som selvvalgt leverandør av egen pensjonskonto

Mens reglene for Egen pensjonsordning trer i kraft 1. januar 2021, kan du selv velge leverandør fra 1. februar.

Fra 1. februar kan du altså velge å flytte pensjonskapitalbevis og pensjonssparing gjennom dagens arbeidsgiver til Kron. Vi har undersøkt markedet og konkludert - Kron har de beste løsningene og svært lav pris. Vi tror at det gir deg enklere og mer engasjerende pensjonssparing, med bedre oversikt, bedre muligheter til å ta egne informerte valg og ikke minst rimeligere sparing.

Kron skiller seg fra de fleste andre tilbydere ved at investeringsalternativene ikke er egne produkter, men et best mulig utvalg av tilgjengelige fond. Du vil kunne overlate til Kron å sette sammen fondsvalgene, eller om du er komfortabel med det, sette sammen hele eller deler av pensjonssparingen på egen hånd. Å følge med på utviklingen av pensjonssparingen er både morsomt og engasjerende, men gir deg også mer bevissthet om sparingen gir den pensjonen du trenger eller ønsker deg.

Velger du egen leverandør, f.eks. i Kron, slipper du at pensjonssparingen flyttes hver gang du bytter arbeidsgiver. Da får du alt på ett sted - så lenge du selv ønsker.

Annen pensjons- og fondssparing

Tilbudet i Kron omfatter også annen pensjons- og fondssparing, til konkurransedyktige betingelser. Pensjon for næringsdrivende er foreløpig ikke del av tilbudet, men det kommer.


Les mer om Kron her: Om Kron

Oversiktsartikkel om pensjon: Oversikt om pensjon